ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി | ദീപ്തസ്മരണകളുടെ കാവ്യ ശില്പി

Sreekumaran Thampiവയലാറിനും ഭാസ്കരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്കും ശേഷം മലയാളസിനിമാ ഗാനരചനാ പൂമുഖത്ത് പുത്തന്‍ പൂക്കൂടയൊരുക്കി മധുവും മണവും പകര്‍ത്തി ആസ്വാദക ഭ്രമരങ്ങളെ ആവേശിതരാക്കുകയും ആകര്‍ഷിതരാക്കുകയും ചെയ്ത മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗാനരചയിതാവാണ് ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി. എന്തുകൊണ്ട് വയലാറിനും ഭാസ്കരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്കും ശേഷം, എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ അതിനുത്തരം സര്‍ഗ്ഗവൈഭവത്തിലുള്ള എതെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ എന്നു തീര്‍ത്തുപറയാന്‍ പറ്റില്ല. ആദ്യത്തെ കാരണം കലാസപര്യ തുടങ്ങിയ കാലത്തിലുള്ള അന്തരം തന്നെ.

കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തില്‍ ആലോചിച്ചാല്‍ ഈ പറഞ്ഞവര്‍ തമ്മില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു താരതമ്യ പഠനം ആവശ്യമാണോ എന്നുതന്നെ തോന്നിയേക്കാം, കാരണം ഭാവനയുടെ വിഹാരമണ്ഡലങ്ങള്‍ മൂവര്‍ക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു.

Continue reading ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി | ദീപ്തസ്മരണകളുടെ കാവ്യ ശില്പി

The Songs and Dances in Satyavan Savithri (1977)

Sridevi in Satyavan Savithri (1977)
Every single movie of Sridevi’s in Malayalam must have had a dance sequence incorporated in a song, in the great tradition of the ones from Travancore Sisters’ movies, from what I have seen. I always hope and pray for at least one and in Satyavan and Savithri (1977), it comes surprisingly early.

Continue reading The Songs and Dances in Satyavan Savithri (1977)

Phool aur Patthar (1966) and Puthiya Velicham (1979)

Puthiya Velicham (1979), produced by Subramaniam Kumar and directed by Sreekumaran Thampi was a remake of the Dharmendra starrer Phool aur Patthar (1966), the movie that ‘made’ Dharmendra the action star of Bollywood.

Puthiya Velicham (1979)

Jayan in Puthiya Velicham (1979)

Puthiya Velicham (1979) told the story of this career criminal Venu (Jayan), the love of his life, a club dancer called Lily ( Jaya Bharathi), and the entry of a widowed, beautiful woman (Srividya) whom Venu gets acquainted with, in one of his midnight robberies. He stumbles upon her, ailing, bedridden  and sinking, in a mansion he breaks into, and takes care of her, and in a peculiar turn of events, ends up taking her and offering her refuge in his bachelor quarters. Lily, desperate to leave the crime-ridden life,  wants Venu to leave it all and walk away. But Venu is planning for that final one, the biggest heist of his career, the one that would never even make him want to do another ‘job’, but things take an interesting turn with the new ‘arrival’ at his house.

Continue reading Phool aur Patthar (1966) and Puthiya Velicham (1979)

V. Dakshinamoorthy conferred the Unneerikkutty Award

Dakshinamoorthi.V Music-Director V Dakshinamoorthy has been chosen for the 2010 Unneerikkutty Award for his contributions to Malayalam Cinema. The Award would be conferred at a special function on December 23, at Kozhikkode. The Award has been instituted by the Ramashram MA Unneerikkutty Trust.

91 years old and a living legend, his journey in playback music started with ‘Nalla Thanka,’ way back in 1950.

I guess his best compositions were with Sreekumaran Thampi, a collaboration that also saw them working on the highest number of films together.

Continue reading V. Dakshinamoorthy conferred the Unneerikkutty Award

Poovachal Khader conferred the Ragamalika – JAYAN Award

This news comes courtesy of acclaimed Director Sri. Sreekumaran Thampi.

Poovachal Khader - LyricistThe RAGAMALIKA – JAYAN AWARD instituted by Jayan Samskarika Vedi in memory of the late Jayan, actor,who passed away on 16 November 1980, is  awarded to Poovachal Khader, acclaimed lyricist and wordsmith whose contributions to the  popular music charts in Malayalam Cinema, especially the late 80’s through the early 2000’s is incomparable.

The award includes a Cash prize of  Rs10,000, a  memento & citation and will be presented to him tomorrow , 16-11.2010 at  the Y.M.C.A.Hall. Thiruvananthapuram at 6 P.M. Sri. Sreekumaran Thampi, as the patron of the Jayan Samskarika Vedi has  instituted the award  to honor the contributions of stalwarts who have helped nourish the Malayalam Film industry to what it is today.

Continue reading Poovachal Khader conferred the Ragamalika – JAYAN Award