അണ്ണാ, അതുതാനല്ലയോ ഇത് എന്ന് ഒരേ ആശങ്ക.

A Terrible case of de ja vuമുന്‍പ് പല ക്ലൈമാക്സ്‌ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു . എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഒരേ കഥ തന്നെ പല രൂപത്തില്‍ വന്നത് നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ വന്ന കഥ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പണക്കാരിയുടെയും പ്രണയം ആണ് – രമണന്‍ മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാല്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കാണും ഈ കൂട്ടത്തില്‍..

Continue reading അണ്ണാ, അതുതാനല്ലയോ ഇത് എന്ന് ഒരേ ആശങ്ക.