ഇതാ ഇവിടെ വരെയും ക്ളോണ്‍ ചെയ്ത താറാവ് കൂട്ടങ്ങളും

Madhu in Itha Ivide vare

 [ SPOILERS AHEAD ! ]

വിശ്വനാഥൻ ആ നാട്ടിൽ വന്നത് പടം വരച്ചു കളിയ്ക്കാൻ ആയിരുന്നില്ല . അലസമായ നടത്തയും തീഷ്ണമായ കണ്ണുകളും ഉള്ള വിശ്വനാഥന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ഒരു അഗ്നിപർവതം  ഉണ്ടായിരുന്നു . ആ നാട്ടിലെ താറാവ് കച്ചവടക്കാരൻ പൈലിയും ആയി ചങ്ങാത്തം കൂടിയതും അതിനു തന്നെ .

Continue reading ഇതാ ഇവിടെ വരെയും ക്ളോണ്‍ ചെയ്ത താറാവ് കൂട്ടങ്ങളും

“The Pioneer”, Sen Joseph’s e-book on JC Daniel is here. Download it free too.

JC Daniel - Founder of Malayalam Film Industry“The Pioneer”, a literary work on J.C.Daniel had its inspiration from the seven state-award winning feature film “Celluloid”, made by renowned film maker Kamaludeen (Kamal), which was released on February 15th, 2013.

Meant to offer a deeper historical insight of the socio-cultural ecosystem that existed and encouraged (?) JC Daniel to single-handedly pursue his creative dream on celluloid, “The Pioneer” also attempts in offering a fresh perspective on the chain of events that coalesced to create the first movie in Malayalam.

{ Also, as with every event posted here, please note that the views and the literary content expressed here in the Chapter Excerpt and the e-Book are those of the author alone, and do not necessarily reflect the opinions, tone or views of the general content nature of this blog, per se. }

Continue reading “The Pioneer”, Sen Joseph’s e-book on JC Daniel is here. Download it free too.

Remembering Jose Prakash, the once-bard, a better actor and the best baddie of Malayalam Cinema

Jose Prakash in Olavum Theeravum Once again, thank you Jay for the reminder. Today is Jose Prakash’s  birthday ( would have been, if you are the “grammareligious” kind ), and even one year since his passing, his body of work ensures that he is still around, talking, sneering, bellowing, hollering but mostly sending a chill up your spine with the different ways that he conjured up Hate onscreen. As I caught the news of Pran Sikand being chosen for the Dadsaheb Phalke Award the other day, it didn’t fail to cross my mind on he similar aura both held onscreen in two different corners of the great cinema planet of our country, the highest recognition of the land reaching them almost with an apology, and the consummate gentlemen both were, off-screen.

Continue reading Remembering Jose Prakash, the once-bard, a better actor and the best baddie of Malayalam Cinema

Adoor Bhasi | Malayalam cinema’s favorite cross-dresser

PJ Antony and Adoor Bhasi in Nadhi Cross-dressing onscreen in Indian cinema isn’t anything new, in fact it has been one of the reliable tools of generating guffaws in an onscreen narrative when the going is tepid or lack-lustre. Same has been the case with Malayalam cinema too, and more so owing to strong, polarised, testosterone-dripping “maleness” that have come to be associated with the onscreen leading personas since the past six decades – ever since we got the “bi-polar successions” of SathyanPrem Nazir, MohanlalMammootty and hopefully it would end with the last.

Continue reading Adoor Bhasi | Malayalam cinema’s favorite cross-dresser

23 December 2002 | രതീഷിനെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍.

Ratheesh  in Commissioner (1994)
Ratheesh in Commissioner (1994)

1980-ഇല്‍ ജയന്‍  വിട പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇനി സിനിമ കാണണോ എന്ന് ആലോചിച്ച ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികള്‍ ഒരാളാണ് ഈയുള്ളവന്‍ . അടുത്ത  വര്‍ഷം  ഐ വി ശശി ഒരു വന്‍ ബജറ്റ് ചിത്രം ഇറക്കി – തുഷാരം. കണ്ടവര്‍  കശ്മീരിലെ ഭംഗികളെ പറ്റി പറഞ്ഞ  കൂട്ടത്തില്‍ നായകനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു – ഒരു രതീഷ്‌ . പൂച്ചക്കണ്ണന്‍ . അച്ഛനോട് ഒരു പാട്   കെഞ്ചെണ്ടി വന്നില്ല  കൊണ്ട് പോകാന്‍.

Continue reading 23 December 2002 | രതീഷിനെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍.

Remembering Malayalam cinema’s irreverent and outspoken performer, MG Soman.

MG Soman- A Tribute
Courtesy : Nostalgia Magazine

MG Soman had always been that, right from his very first movie Gayatri (1973), written by Malayattoor Ramakrishnan for PN Menon. His irreverence remained only for the characters that he brought alive onscreen, in real life he displayed those exceptional qualities that one would come to expect of an officer of the Indian Airforce – self-confident, assertive yet with a surprising sense of empathy and a taste for simple living. Born 28th October, 1941, the only son of Mannadiparambil Govinda Panicker and Bhavani Amma from Thiruvalla, Soman always had a liking for theatre even from his college days. I remember reading about him writing and staging a play called Mantharikal Garjjikkunnu even before he left to join the Indian Airforce right after his pre-University studies. He was hugely popular in the services for his brilliant one act plays and short skits, in close to a decade he served in the Services, a story that has delightful parallels with the service days of another of our popular onscreen thespians, GK Pillai. Having left Air Force in 1970, back home, he actively plunged into the vibrant theatre culture of the times, associating with amateur and professional productions,chief amongst the former being the Kollam Amateur group, giving his best to every single role that came his way.

Continue reading Remembering Malayalam cinema’s irreverent and outspoken performer, MG Soman.

KPAC Lalitha selected for the Thoppil Bhasi Award 2012

Credit : The Hindu
Credit : The Hindu

According to news reports in Malayala Manorama and The Hindu, KPAC Lalitha has been selected for the 2012 Thoppil Bhasi Award, as announced by the Thoppil Bhasi Foundation, and the award carries a cash prize of Rs.33,333 and a commemorative plaque. This award would be something very special with regards to KPAC Lalitha personally and professionally, for all those who have been following her performances on stage and onscreen from her KPAC days.

Thoppil Bhasi, the legendary playwright, master of screenplay and film director, was her mentor, and a father figure to her. In fact she says it very clearly in a chapter dedicated to him in her autobiography “Katha Thudarum” that there are four names that she pays obeisance to in her morning prayers, even BEFORE she invokes her favorite gods – her parents, her husband and Thoppil Bhasi. I guess that should give a fair idea of the place the master craftsman’s place in her life.

Continue reading KPAC Lalitha selected for the Thoppil Bhasi Award 2012

Classic Picks | P Bhaskaran | Iruttinte Athmavu (1967)

Iruttinte Athmavu (1967)  - Title CardIruttinte Athmavu ( The Soul of Darkness ) has to be probably the first mainstream Malayalam film which highlighted the travails of the unsound mind on the silver screen through its main protagonist, Velayudhan, brought to life by Prem Nazir. At a time when candyfloss romances and insanely skewed and delightful CID capers were ruling the marquee, P Bhaskaran’s attempt in bringing this  “social malaise’’ was a daring effort, similar to what he attempted with Ramu Kariat in Neelakkuyil (1954), bringing untouchability to the fore. I say social malaise from a broad perspective, as, even in this age of advanced medicine, our basic mindset of an unsound mind is still a “life, doomed”, to be lived in chains.

Continue reading Classic Picks | P Bhaskaran | Iruttinte Athmavu (1967)

Poojapura Ravi is the recipient of the Ragamalika – JAYAN Award 2012

Poojapura Ravi in Ormakal Marikkumo (1977) According to a report in Malayala Manorama, the Ragamalika – JAYAN Award for the year 2012, instituted by the Jayan Samskarika Vedi in memory of the late Jayan, actor, who passed away on 16 November 1980 has been awarded to Poojapura Ravi, one of Malayalam cinema’s most senior actors around today.

Continue reading Poojapura Ravi is the recipient of the Ragamalika – JAYAN Award 2012